ภาพรวมองค์กร

ภาพรวมองค์กร

About JAN29

บริษัท จันทร์ 29 จำกัด (มหาชน) เราเป็นบริษัทชั้นนำที่ให้บริการด้านสร้างสรรค์, วางแผนกลยุทธ์ และบริหารโครงการขนาดใหญ่ของรัฐบาล ด้านสื่อสารการตลาดและสื่อสารภาพลักษณ์ แบบครบวงจร เป็นเวลากว่าครึ่งทศวรรษ ที่เราได้รับความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากภาครัฐ ในการบริหารงานโครงการที่สำคัญของรัฐบาล ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ในโอกาสหรือเหตุการพิเศษงานถวายทอดพระเนตร กิจกรรมสาธารณะขนาดใหญ่ จึงทำให้เรามีทั้งความชำนาญทีมงาน อุปกรณ์ และทรัพยากรด้านเทคโนโลยี ที่ พร้อมเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับการให้บริการ นับตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้น และเรายังคงมุ่งมั่นที่จะขยายขอบเขตการให้บริการเพื่อให้ครอบคลุมกับทุกความต้องการมากที่สุด

Vision

มุ่งสู่การเป็นบริษัทชั้นนำของประเทศไทย
และเป็นผู้นำการให้บริการสื่อสารการตลาดครบวงจร
ที่มอบการให้บริการแบบไร้รอยต่อ
ครอบคลุมโซลูชั่นแห่งอนาคต

Mission

สร้างความแตกต่างด้วยความคิดสร้างสรรค์
นวัตกรรมและเทคโนโลยี ทุ่มเททุกศักยภาพที่เรามี
เพื่อส่งมอบผลงานที่ดีที่สุด

ภาพรวมองค์กร

เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ

บริษัทได้ให้บริการทางการตลาดครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ สร้างสรรค์ประสบการณ์ในทุกมิติและทุกขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นจนจบงาน โดย การให้บริการครอบคลุม การให้บริการสื่อสารการตลาดและสื่อโฆษณา, การให้บริการด้านการผลิตสื่อสำหรับการนำเสนอ การให้บริการที่ปรึกษาทางการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์