เสด็จพระราชทานผู้ชนะการประกวดผ้าลายพระราชทาน ผ้าลายดอกรักราชกัญญาและงานหัตถกรรมระดับประเทศ

Previous slide
Next slide