พิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารควบคุมกระบวนการผลิตหลักโครงการพลังงานสะอาด

Previous slide
Next slide