กิจกรรมรณรงค์ ชวนประชาชนเติมน้ำมันดีเซล B10 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนปาล์ม

Previous slide
Next slide